skoldmon.hsbbrfwebb.se|skoldmon@outlook.com
Start2024-04-11T13:25:52+01:00

Välkommen till Ättekulla och Brf Sköldmön

Naturreservatet Ättekulla skog är ett varierat rekreationsområde i södra Helsingborg. Här kan du uppleva lummiga skogspartier, öppna ängar och böljande hagmarker.

Här kan Du kan ströva fritt eller utforska området på vägar och stigar. Det finns flera grillplatser som du kan använda.Det finns även ett stort hundhägn i reservatet där våra fyrbenta vänner kan springa lösa.

Landborgen medför en höjdskillnad på 30 meter inom området vilket ger dig vackra utblickar mot Öresund och södra Helsingborg. Skåneleden och Landborgspromenaden passerar i utkanten.

I detta, Helsingborgs mest fornlämningstäta område, finns det många rester från stenåldern och framåt. De synligaste spåren är alla gravhögar från brons- och järnåldern. En kvarnruin i nordost lär härstamma från 1880- talet.

Ättekulla är en stadsdel i södra delarna av Helsingborg och ett av de områden som har rikast förekomst av arkeologiska fynd. Spår från stenåldern har hittats i form av en boplats vid Raus och tre flintyxor från Köpinge, som troligen nedgrävts som offergåva. Namnet Ättekulla syftar på det stora gravområde som ligger centralt i stadsdelen, Ättekulla gravfält, som består av ett 20-tal gravhögar, även kallade “ättekullar”, från bronsåldern. Av dessa är 10 ännu bevarade.

Föreningen äger fastigheterna i Kvädet 2-3 i vilket man upplåter lägenheter i flerfamiljshus och i radhus, både 1 och 1½ plans. Fastigheterna är geografiskt belägna på Ättekulla med adress Bärnstensgatan 36-60. Brf Sköldmön är den minsta av de fyra bostadsrättsföreningarna på Ättekulla.

Print Friendly, PDF & Email
Print Friendly, PDF & Email